Ekonomický a profesní rozvoj zemědělských podniků pro konkurenceschopnost

Jan Ševčík

Jan Ševčík je realizátor vzdělávacích projektů.

Vzdělávací činnost v rámci projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení hospodářské výkonnosti“ realizovaného v rámci opatření 1. Předávání znalostí a informační akce, operace 1.1.1 Vzdělávací akce Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020, reg. č. 16/002/01110/553/000059

Vzdělávací činnost v rámci projektu Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 realizovaného v rámci opatření I.3.I. Další odborné vzdělání a informační činnost s názvem
„Ekonomický a profesní rozvoj zemědělských podniků pro konkurenceschopnost, reg. č. 12/015/1310b/563/000146“

Vzdělávací činnost v rámci projektu Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 realizovaného v rámci opatření I.3.I. Další odborné vzdělání a informační činnost s názvem
„Profesní rozvoj zemědělských a potravinářských podniků, reg. č. 13/018/1310b/564/000363“

Dokumenty ke stažení

Projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení hospodářské výkonnosti“, reg. č. 16/002/01110/553/000059“, realizovaný v rámci opatření 1. Předávání znalostí a informační akce, operace 1.1.1 Vzdělávací akce Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020

6. 4. 2017 Racionální výživou biogenními prvky ke stabilitě výnosu a kvality polních plodin

Ostatní projekty