Ekonomický a profesní rozvoj zemědělských podniků pro konkurenceschopnost

Jan Ševčík

Jan Ševčík je realizátor vzdělávacích projektů.

Vzdělávací činnost v rámci projektu Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 realizovaného v rámci opatření I.3.I. Další odborné vzdělání a informační činnost s názvem
„Ekonomický a profesní rozvoj zemědělských podniků pro konkurenceschopnost, reg. č. 12/015/1310b/563/000146“

Vzdělávací činnost v rámci projektu Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 realizovaného v rámci opatření I.3.I. Další odborné vzdělání a informační činnost s názvem
„Profesní rozvoj zemědělských a potravinářských podniků, reg. č. 13/018/1310b/564/000363“

Dokumenty ke stažení